กุมภาพันธ์ 9, 2023

ป้องกันซ่อน Control panel และ Printer เพื่อกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาแก้ไข

ซ่อน Control panel และ Printer เพื่อกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาแก้ไข

ขั้นที่ 1 ทำการ Export Registry เดิมเก็บไว้ก่อน ด้วยวิธีการดังนี้

ที่ Windows กดปุ่ม Start – -> Run – -> พิมพ์ว่า regedit เพื่อเรียกโปรแกรมแก้ไข Registry ขึ้นมา

เลือกเมนู Registry – -> Export Registry File… – -> แล้ว ตั้งชื่อไฟล์ เช่น Backup.reg เก็บไว้ยังที่ๆ คุณต้องการ

เมื่อไดที่เกิดปัญหา ต้องการให้ Registry เป็นเหมือนเดิม เพียงแค่ Double Click ที่ไฟล์ที่เราได้ เก็บไว้ จากตัวอย่างชื่อ Backup.reg แล้วกดปุ่ม YES

ขั้นที่ 2 หลังจากเรียก Regedit ขึ้นมาแล้ว ให้ไปที่ Directory ดังนี้

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersion PoliciesExplorer

คลิ๊กขวา เลือก New – -> DWORD Value แล้วตั้งชื่อว่า NoSetFolders ให้ double click ขึ้นมาแล้วใส่ค่า Value data เป็น 1

– จำเป็นต้อง Restart หรือ Logoff ก่อนจึงจะเห็นผลลัพธ์ และหากต้องการให้กลับคืนเป็นเหมือนเดิม ใส่ค่า Value data เป็น 0 แทน –