กรกฎาคม 15, 2024

รหัส Blue Screen ( จอฟ้า ):(stop code 0X000000C2) Bad Pool Caller

รหัส Blue Screen ( จอฟ้า ):(stop code 0X000000C2) Bad Pool Caller
สาเหตุ (stop code 0X000000C2)
ตัวนี้จะคล้ายกับ (stop code 0X000000BE) แต่เน้นที่พวก hardware คือเกิดจากอัฟเกรดเครื่องพวก Hardware ต่าง เช่น ram ,harddisk การ์ดต่างๆ ไม่ compatible กับ XP
วิธีการแก้ไข (stop code 0X000000C2)

ให้เอาอุปกรณ์ที่อัฟเกรดออก ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ให้ลงไดร์เวอร์ หรือ อัฟเดท firmware ของอุปกรณ์นั้นใหม่ และคำเตือนสำหรับการจะอัฟเดท ให้ปิด anti-virus ด้วยนะคะเดียวมันจะยุ่งเพราะพวกโปรแกรม anti-virus มันจะมองว่าเป็นไวรัส

อ้างอิง http://brightlives.th.88db.com