มีนาคม 3, 2024

ข่าวคอมพิวเตอร์

อ่านข่าว คอมพิวเตอร์ จาก Feeds :
rssuri=”http://tech.pantip.com/rss/xml/it_news.xml”;
$rssreader->item_descr=1;
$rssreader->viewas=”column”;
$rssreader->rowcount=18;
$rssreader->columncount=1;
$rssreader->imagecount = 0;
$rssreader->imagealign = “left”;
$rssreader->feed();
?>