มิถุนายน 3, 2023

ทิปซ่อมคอม

คอมพิวเตอร์-ทิป
rssuri=”http://www.arip.co.th/rss/rss_tips.xml”;
$rssreader->item_descr=1;
$rssreader->viewas=”column”;
$rssreader->rowcount=18;
$rssreader->columncount=1;
$rssreader->imagecount = 0;
$rssreader->imagealign = “left”;
$rssreader->feed();
?>