พฤษภาคม 24, 2024

วิธีการหยุดพิมพ์ หรือยกเลิกพิมพ์ใน Win 7

การยกเลิกการพิมพ์งาน

ยกเลิกการพิมพ์เอกสารเดียว

  1. คลิกปุ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' Start(เริ่ม) –>Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
  2. คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์ แล้วเลือก See what’s printing (ดูงานที่กำลังพิมพ์อยู่) ในแถบคำสั่ง
  3. คลิกขวาที่เอกสารที่รอพิมพ์ คลิก Cancel(ยกเลิก)–>คลิก Yes เพื่อยืนยันหยุดพิมพ์

การยกเลิกการพิมพ์งานทั้งหมด

  1. คลิกปุ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' Start(เริ่ม) –>Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
  2. คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์ แล้วเลือก See what’s printing (ดูงานที่กำลังพิมพ์อยู่) ในแถบคำสั่ง
  3. เลือกเมนู Printer(เครื่องพิมพ์) –> Cancel All Documents (ยกเลิกเอกสารทั้งหมด)–>คลิก Yes เพื่อยืนยันหยุดพิมพ์งานทั้งหมด
ดูงานที่กำลังพิมพ์อยู่ (See what's printing)
ดูงานที่กำลังพิมพ์อยู่ (See what's printing)
การยกเลิกพิมพ์ หรือหยุดพิมพ์ win7
การยกเลิกพิมพ์ หรือหยุดพิมพ์ win7