กรกฎาคม 15, 2024

วิธีหา Mac Address หรือ Physical Address และ IP Address คอมพิวเตอร์ (Command Line)

วิธีหา Mac Address หรือ Physical Address และ IP Address คอมพิวเตอร์ ใช้อ้างอิงบนเคครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต ง่ายด้วยตัวเอง
1.คลิกที่ Start –> Run…
2.พิมพ์ cmd ในช่อง Open:
3.พิมพ์ ipconfig /all
3.ในหน้าจอ Command Line (Ms Dos)
4.กด enter จะแสดงรายละเอียดดังรูปด้านล่าง
Mac Address หรือ Physical address และ IP Address คอมพิวเตอร์
วิธีหา Mac Address หรือ Physical address และ IP Address คอมพิวเตอร์