กรกฎาคม 15, 2024

วิธีหา Mac Address หรือ Physical Address และ IP Address คอมพิวเตอร์ (Graphic Mode)

1.ดับเบิ้ลคลิกที่ ไอคอน  Local Area Connection ด้านขวาล่างใกล้ๆ นาฬิกา (ถ้าไม่เจอให้เข้าผ่านทาง My Network Places –>View Network Connections )

2.ดับเบิ้ลคลิกที่  Local Area Connection

3.คลิกแท็บ  Support :roll:

4.คลิกที่ Details… จะแสดงรายละเอียด  Physical Address หรือ Mac Address และ IP Address ของ คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ ดังรูป :lol:

วิธีหา Mac Address หรือ Physical Address และ IP Address คอมพิวเตอร์ (Graphic Mode)
mac address graphice mode