มีนาคม 23, 2023

This copy of windows is not genuine ตลอดทุกครั้งที่ Boot เข้า Windows ใหม่

RemoveWGA.exe
RemoveWGA

เมื่อเราทำการ Run Auto Update Windows ทางไมโครซอฟท์ จะตรวจสอบไฟล์ หากพบว่าไม่ใช่ License ที่ถูกต้อง

เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา จะแสดงข้อความ This copy of windows is not genuine ตลอด

ทุกครั้งที่ Boot เข้า Windows ใหม่

ให้ดาวน์โหลด File RemoveWGA.exe เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ RemoveWGA.exe มาแล้ว ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกเพื่อติดตั้ง โปรแกรมจะแสดงข้อความว่า

ทำงานเสร็จแล้ว เครื่องคอมฯ จะทำการรีสตาร์ใหม่

วิธีเปิด Automatic Windows Update

เข้า Start ->Settings ->Control Panel เลือก Automatic Updates

ให้เลือกที่ช่อง Turn Off Automatic Updates เื่พื่อยกเลิกการ Updates ( ปุ่ม ล่างสุด กากบาทสีแดง)

จากนั้น คลิก OK