กรกฎาคม 15, 2024

win7 เสียงไม่ออกหูฟัง

ปัญหามีอยู่ว่า : พอเสียบช่องหูฟัง (Headphones) แล้ว ไม่มีเสียง ไม่ยอมดังออกทางหูฟัง

ยังออกที่ ลำโพง(Speakers) แบบเดิม

ช่องด้านหลัง Sound card

วิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กดปุ่ม Start–> Control Panel–> Sound

ตั้งค่าให้เสียงออกที่หูฟัง (Headphones)

เลือก Headphones ที่คุณต้องการ–> Set Default

กดปุ่ม Ok  ;;)