เมษายน 24, 2024

ISP DNS Server

Prefered DNS Server
Alternate DNS Server
2 ตัวนี้จะเป็นหมายเลขที่ได้จากค่ายบริการอินเตอร์เน็ต isp เช่น tot, 3bb, true ฯลฯ

DNS TRUE
Preferred DNS Server 203.144.207.49
Alternate DNS Server 203.144.207.29
3BB
IP :110.164.252.222
IP :110.164.252.223  

DNS TOT
Preferred DNS Server 203.113.24.199
Alternate DNS Server 203.113.127.199

DNS TT&T
Preferred DNS Server 202.69.137.138
Alternate DNS Server 202.69.137.137

DNS HiNet
Preferred DNS Server 202.129.27.135
Alternate DNS Server 202.129.27.134
Alternate2 DNS Server 202.47.249.4

DNS ASIA NET
Preferred DNS Server 203.144.255.71
Alternate DNS Server 203.144.255.72

DNS INTERNER THAILAND
Preferred DNS Server 202.44.202.2
Alternate DNS Server 202.44.202.3

DNS csloxinfo
Preferred DNS Server 203.146.237.237
Alternate DNS Server 203.146.237.222

DNS ISSP
Preferred DNS Server 202.57.160.129
Alternate DNS Server 202.57.128.71

Open DNS
Preferred DNS Server 208.67.222.222
Alternate DNS Server 208.67.220.220

comodo
156.154.70.22
156.154.71.22

google
8.8.8.8
8.8.4.4
ยังไม่ได้ลองทั้งหมดแต่ที่ใช้บ่อยก็มี open dns, comodo และ google

Gateway IP address ของ AIS 
203.170.229.34

Gateway IP address ของ DTAC 
203.155.200.133

Gateway IP address ของ Orange 
10.4.4.4