เมษายน 24, 2024

map drive คืออะไร

ปกติเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา จะประกอบด้วยฮาร์ดดิสก์ ซึ่งในก้อนฮาร์ดดิสก์นั้นๆ เราสามารถแบ่ง partition ย่อยๆได้อีก

เช่น ถ้า harddisk เราแบ่งเป็น 3 พาร์ทิชั่น เราก้อจะไดร์ฟ : drive C , D และ E ตามลำดับ

(Drive Harddisk เท่ากับ Parttion Harddisk) เวลาอ้างถึงเพื่อเรียกใช้งาน สามารถระบุ C:  ได้เลยครับ

Map Network Drive / Share Network  คือ การจำลอง ฮาร์ดดิสก์ของคอมเครื่องอื่นๆในระบบเน็ตเวิร์ค

ให้เป็นเสมือนฮาร์ดดิสก์อันหนึ่งของคอมเรา

การเรียกใช้งานบนเน็ตเวิร์ค สามารถระบุตามนี้ //ComputerName,IpAddress/ShareDrive

เช่น  //pc2013/Downloads  หรือ //192.168.1.33/Downloads

Map Network Drive
Map Network Drive

แต่บางครั้งเราจำชื่อ หรือไอพีของเครื่องคอมฯ ระบบวินโดว์ได้สร้างฟังก์ชั่น map network drive

เราสามารถ map network drive ของเครื่องคอมฯ อื่นๆ ที่ใช้บ่อยๆ  มาเป็นไดร์ฟๆ หนึ่งของเครื่องเราได้เลย

เช่น driver Z: ที่เราคุ้นเคยกันดี แต่มีต้องมี Share Drive และคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ ต้องเปิดอยู่ จึงจะใช้งานได้สมบูรณ์